Odšteta

 

Štetni događaj

StetaSaobraćajnu nezgodu možete prijaviti preporučenom pošiljkom poslatom na adresu naših predstavništava ili
elektronskom poštom na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Molimo Vas da uz svaku prijavu saobraćajne nezgode dostavite:

 • Vašu adresu
 • kontakt telefone i
 • e-mail kao i
 • neophodnu dokumentaciju.

Obradićemo Vaš predmet i prezentovati Vam profesionalan i stručan izveštaj o nezgodi koju ste pretrpeli. Štetni događaj može prijaviti i štetnik (lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu) koji je zainteresovan da ga Saobraćajne nezgode d.o.o. profesionalno i kvalitetno zastupa u svim vansudskim i sudskim postupcima.
 

Prijava i naknada štete

prijavaPovređeni ste u saobraćajnoj nezgodi kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu, a niste adekvatno naplatili štetu. Saobraćajne nezgode d.o.o. sa svojim stručnim i kvalifikovanim osobljem Vam stoji na raspolaganju da zajedno najbrže i najpovoljnije po Vas naplatimo štetu.

 • Naši pravni eksperti koji su specijalizovani samo za saobraćajne nezgode će Vas zastupati u svim vansudskim i sudskim postupcima;
 • Veštaci medicinske struke će Vam pomagati pri kompletiranju neophodne medicinske dokumentacije, lečenju i sugerisanju daljih postupaka u vezi Vaših povreda;
 • Veštaci saobraćajno-tehničke struke će Vam pomagati u stručnoj analizi saobraćajne nezgode uz potrebne sugestije za dalje postupanje;
 • Veštaci mašinske struke će profesionalno proceniti vrstu i visinu štete na Vašem vozilu;
 • Veštaci ekonomske struke biće angažovani u što bržoj i kvalitetnijoj naplati Vaših potraživanja.

Naša pomoć Vam je dostupna 24 časa na dan, sedam dana u nedelji uz poziv na telefone naših predstavništava ili slanjem e-mail-a na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Dođite u naše poslovne prostorije da biste dobili sve informacije o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje Vaših prava. Ako niste u mogućnosti da dođete mi ćemo doći do Vas.

Štetni događaj možete prijaviti i preporučenom pošiljkom na našu adresu.

Štetan događaj može prijaviti i štetnik (lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu) koji je zainteresovan da ga Saobraćajne nezgode d.o.o. profesionalno i kvalitetno zastupa u svim vansudskim i sudskim postupcima.

SVE NA JEDNOM MESTU - Saobraćajne nezgode d.o.o.

  

Postupak po vašem odštetnom zahtevu

dokumentacijaPo prijemu Vašeg zahteva naši eksperti odmah pristupaju stručnoj analizi Vašeg predmeta. Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge potpisujete ugovor o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost. O svim detaljima naplate štete kako u vansudskim tako i u sudskim postupcima naše ljubazno osoblje blagovremeno će Vas obaveštavati i tako ćemo zajedno planirati i dogovarati dalje aktivnosti.

Saobraćajne nezgode d.o.o. finansira ceo postupak nadoknade štete i u slučaju da uspešno ne realizujemo postupak naplate snosimo sve troškove postupka. Zato i Vi i mi imamo isti cilj, a to je da u što kraćem roku dobijemo što veću novčanu nadoknadu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli. Tek sa realizacijom Vašeg zahteva i uplatom od strane osiguranja, garantnog fonda ili štetnika Vi pokrivate naše troškove poslovanja i isplaćujete ugovornu nagradu. Zato je rizik i odgovornost naplate Vaših potraživanja na nama. Vaše zadovoljstvo je naš zajednički cilj i naša najbolja reklama.

 

Postupak analize

analizaAnalizu svakog predmeta vrši naš tim visoko edukovanih eksperata iz svih oblasti koje pokrivaju polje saobraćajnih nezgoda: stručno kvalifikovani pravni eksperti kojima je uža specijalnost zastupanje u saobraćajnim nezgodama, sudski veštaci medicinske, saobraćajno-tehničke, mašinske i ekonomske struke. Oni vrše rekonstrukciju celog događaja uz svestrano i sveobuhvatno sagledavanje svih uzroka koji su prethodili i doprineli Vašoj saobraćajnoj nezgodi, a sa ciljem da Vas maksimalno zaštite i pruže Vam najbolju moguću uslugu.

Radimo sa najsavremenijim programima za simulaciju saobraćajnih nezgoda: Virtual crash, PC crash i dr. koji na veoma lak i jednostavan način mogu da prikažu sam tok Vaše saobraćajne nezgode, da ukažu eventualno na Vaš doprinos nastanku nezgode i sl. Nakon detaljne analize Vašeg predmeta pokrećemo vansudske i sudske postupke naknade štete a o svim detaljima postupka i daljim koracima u radu zajedno odlučujemo, uz stručnu sugestiju našeg ekspertskog tima. Dakle, svi zajedno radimo na istom zadatku, a to je Vaše zadovoljstvo.

  

Postupci za realizaciju zahteva

Postupak naplate štete počinje sa Vašim potpisivanjem ugovora o pružanju usluga, pri čemu, u koordinaciji našeg ekspertskog tima u najkraćem roku realizujemo Vaše zahteve, sa najpovoljnijim iznosom nadoknade štete za Vas.

  

Dokumentacija

dokumentacija2Za ostvarivanje prava za naknadu štete potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode sa izjavama učesnika i skicom lica mesta ili bilo koji dokaz o osnovanosti odštetnog zahteva (sudska odluka ili rešenje sudije za prekršaje, nalaz i mišljenje veštaka saobraćajno tehničke struke u istražnom postupku i sl.);
 • Podatak o vozaču koji je izazvao nezgodu, vlasniku vozila, podaci o vozilu kojim je izazvana saobraćajna nezgoda (a mi ćemo obezbediti broj polise i osiguravajuće društvo kod koga je vozilo bilo osigurano u vreme nezgode);
 • Izveštaj lekara o povredama koje ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi (otpusna lista sa epikrizom, izveštaj lekara specijaliste, računi o kupovini lekova i pomagala u vezi nezgode, izveštaj lekarske komisije, zdravstveni karton i ostala dokumentacija vezana za Vaše zdravstveno stanje i rehabilitaciju);
 • Potvrda o Vašoj sprečenosti za rad, potvrda o visini Vaše zarade ostvarene u poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode, kao i potvrda o visini Vaših primanja tokom perioda sprečenosti za rad;
 • Dokaz o neostvarenim prihodima u periodu sprečenosti za rad zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi (dnevnice, nagrade, računi i sl.);
 • Dokaz o nastaloj materijalnoj šteti u saobraćajnoj nezgodi (uništena odeća, mobilni telefon, pokretne stvari - laptop i sl.);
 • Dokaz o šteti u aktivnostima kao što su: hobi, sport, studije, muzika i sl.;
 • List povrede na radu ako se saobraćajna nezgoda dogodila na radu ili tokom obavljanja radnih zadataka;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (ukoliko se saobraćajna nezgoda završila smrtnim ishodom).


Obrazac

Saobraćajne nezgode d.o.o. Vam nudi besplatne savete.
Pitanja možete poslati:

 • elektronskim putem preko obrasca
 • na adresu poslovnica Saobraćajne nezgode d.o.o. (link) ili
 • na telefone poslovnica Saobraćajne nezgode d.o.o. (link).

Za sva Vaša pitanja i probleme pokušaćemo da nađemo najbolje rešenje.

Naša specijalnost je naknada štete koju ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi. Za Vas angažujemo:

- pravne eksperte,

kao i sudske veštake:

- saobraćajno-tehničke,
- medicinske,
- mašinske i
- ekonomske struke.

Saobracane Nezgode

 1. Niš
 2. Beograd
 3. Novi Sad
 4. Leskovac
 5. Kruševac
 6. Jagodina
 7. Sombor
Adresa: 7. jula br. 35 L-14, 18000 Niš
Telefon: 018 / 209 005
Mobilni: 065 / 901 3279
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Sarajevska 38, lokal 9, 11000 Beograd
Telefon: 011 / 40-57-216, 011 / 30-67-789
Mobilni: 065 / 901 3301
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Futoška 74, 21000 Novi Sad
Telefon: 021 / 44 22 15
Mobilni: 065 / 901 3315
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Vojvode Mišića 15, 16000 Leskovac
Telefon: 016 / 244 410
Mobilni: 065 / 801 3283
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Saradnica: Ana Todorović
Mobilni: 065 / 901 3314
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Adresa: Kneginje Milice 108, 35000 Jagodina
Telefon: 065 / 801 32 60
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Saradnik: Branislav Petrović
Telefon: 065 / 901 3294
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.