Niš • Leskovac • Kruševac • Vranje

Pretrpeli ste saobraćajnu nezgodu

Nadoknadite štetu bez troškova

Ostvarite Vaša prava

01

Povređeni ste

Povređeni ste u saobraćajnoj nezgodi kao vozač, suvozač, putnik ili pešak na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu, a niste adekvatno naplatili štetu.

02

Ostvarite Vaša prava

Kod nas ćete na brz, efikasan i profesionalan način najbrže ostvariti Vaša prava i naplatiti štetu koju ste pretrpeli.

03

Nudimo Vam pomoć

Stojimo Vam na raspolaganju da brzo i kvalitetno naplatite štetu i zaštite Vaša prava.

04

Kompletirajte dokumentaciju

Nudimo Vam stručnu pomoć za kompletiranje dokumentacije i pomažemo u obezbeđivanju dokaza vezanih za osnovanost Vašeg odštetnog zahteva.

05

Naplatite štetu

Blagovremeno ćete biti obaveštavani o toku odštetnog postupka sa ciljem da brzo naplatite štetu i dobijete maksimalnu odštetu za saobraćajnu nezgodu koju ste pretrpeli.

Naša specijalnost

Naknada štete koju ste pretrpeli u saobraćajnoj nezgodi

Za Vas angažujemo

  • Pravne eksperte
  • Sudske veštake
    • Saobraćajno-tehničke
    • Medicinske
    • Mašinske
    • Ekonomske struke
Two women handshaking

Mediji pišu o saobraćajnim nezgodama na kojima rade Saobraćajne Nezgode – Bonus d.o.o.

Sve vesti